Groei uit tot wie je wil zijn

Download hier de brochure

 

Visie

De maatschappij is gebaat bij goed opgeleide, professionele vakmensen die succesvol kunnen bijdragen aan onze samenleving.

 

De leerlingen krijgen een toekomstbestendige, maatschappelijk relevante opleiding, met een goed loopbaanperspectief. De opleiding is in eerste instantie gericht op een doorstroom naar het MBO op een zo hoog mogelijk niveau. Doorstromen naar het het havo onderwijs behoort ook tot de mogelijheden.

 

Elke leerling moet optimaal kunnen presteren, passend bij zijn capaciteiten. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen; we benutten diversiteit en veelzijdigheid.

Tessenderlandt wil haar leerlingen laten zien dat veel mogelijk is door de juiste inzet en dat een goede maatschappelijke functie in het bereik ligt als men de ambitie heeft zich te ontwikkelen.

 

Daarbij zijn leerling en ouders medeverantwoordelijk voor het leerproces. De leerling heeft invloed op het verloop van zijn leerproces; hij maakt keuzes in te zetten stappen, wordt aangezet tot een reflectie en verzamelt bewijzen van zijn competentie in een portfolio.

Tessenderlandt is een school die werkt vanuit geïntegreerde leerlingenzorg.

Onderdeel van Onderwijsgroep Tessenderlandt

Schoolplan

Beleidsperiode 2015-2018

Het schoolplan van onderwijsgroep Tessenderlandt (waar De la Salle, Tessenderlandt en Christoffel deel van uitmaken) sluit aan bij het strategisch beleidsplan van de SKVOB e.o. In dit schoolplan zult u de concretisering zien van de beleidsdoelen. Bekijk het schoolplan

Kwaliteitsplan

Er is veel aandacht voor kwaliteitszorg binnen onderwijsgroep Tessenderlandt. De schoolleiding is continu bezig om een beter beeld te krijgen van opbrengsten en de beschikbare gegevens over de resultaten te benutten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Bekijk de website Scholen op de kaart voor een goed inzicht.

Leerlingenstatuut

Binnen de onderwijsgroep Tessenderlandt staat de leerling centraal. Daarom is het ook belangrijk dat we een leerlingenstatuut hebben wat de mogelijkheid biedt de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren. Bekijk het leerlingenstatuut

Klachtenregeling

Niet alleen brandveiligheid, vandalisme en inbraak. Maar veiligheid is ook dat iedereen veilig zijn verhaal kan doen, integriteit gewaarborgd wordt, en dat leerlingen met sociale vragen/problemen op een goede manier verder geholpen worden. Lees hier het plan

tes DSC_1429.jpg

Schoolreglement

De voortdurende aandacht voor de omgang met elkaar is de basis voor een vriendelijk en veilig schoolklimaat. Als school hebben we vier kernwaarden:

Respect
we zijn eerlijk zonder te kwetsen


Solidariteit
we steunen en helpen elkaar


Vertrouwen
we komen onze afspraken na


Betrokkenheid

we hebben belangstelling voor school en voor elkaar

Op deze waarden is het schoolreglement 2019-2020 gebaseerd. In het schoolreglement staan de regels en afspraken zoals die op school gelden.

Tessenderlandt

Van Riebeecklaan 2
4818 EB Breda

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur op 076 521 93 52. Of stuur een mail naar info@tessenderlandt.nl

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

De middelbare scholen Tessenderlandt, De la Salle en Christoffel vormen samen Onderwijsgroep Tessenderlandt. Dit valt onder het bestuur van de SKVOB e.o. © 2020 by Estay.nl

DE LA SALLE
mavo | havo | vwo
CHRISTOFFEL
mavo | voorbereidend mbo