top of page

Groei uit tot wie je wil zijn

Download hier de brochure

tes-logo.gif
Tessenderlandt pand.jpg
De school

Visie

De maatschappij is gebaat bij goed opgeleide, professionele vakmensen die succesvol kunnen bijdragen aan onze samenleving.

 

De leerlingen krijgen een toekomstbestendige, maatschappelijk relevante opleiding, met een goed loopbaanperspectief. De opleiding is in eerste instantie gericht op een doorstroom naar het MBO op een zo hoog mogelijk niveau. Doorstromen naar het het havo onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Elke leerling moet optimaal kunnen presteren, passend bij zijn capaciteiten. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen; we benutten diversiteit en veelzijdigheid.

Tessenderlandt wil haar leerlingen laten zien dat veel mogelijk is door de juiste inzet en dat een goede maatschappelijke functie in het bereik ligt als men de ambitie heeft zich te ontwikkelen.

 

Daarbij zijn leerling en ouders medeverantwoordelijk voor het leerproces. De leerling heeft invloed op het verloop van zijn leerproces; hij maakt keuzes in te zetten stappen, wordt aangezet tot een reflectie en verzamelt bewijzen van zijn competentie in een portfolio.

Tessenderlandt is een school die werkt vanuit geïntegreerde leerlingenzorg.

Onderdeel van Onderwijsgroep Tessenderlandt

Schoolplan

Het schoolplan van Onderwijsgroep Tessenderlandt (waar De la Salle, Tessenderlandt en Christoffel deel van uitmaken) sluit aan bij het strategisch beleidsplan van Libréon. In dit schoolplan zult u de concretisering zien van de beleidsdoelen. U kunt het schoolplan hier lezen. 

Kwaliteitsplan

Er is veel aandacht voor kwaliteitszorg binnen onderwijsgroep Tessenderlandt. De schoolleiding is continu bezig om een beter beeld te krijgen van opbrengsten en de beschikbare gegevens over de resultaten te benutten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Bekijk de website Scholen op de kaart voor een goed inzicht.

Banner Logo Sodk1-S.png

Leerlingenstatuut

Binnen de onderwijsgroep Tessenderlandt staat de leerling centraal. Daarom is het ook belangrijk dat we een leerlingenstatuut hebben wat de mogelijkheid biedt de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren. Bekijk het leerlingenstatuut

Klachtenregeling

Bekijk de algemene klachtenregeling van Libréon.

tes DSC_1429.jpg

Schoolreglement

De voortdurende aandacht voor de omgang met elkaar is de basis voor een vriendelijk en veilig schoolklimaat. Als school hebben we vier kernwaarden:

Respect
we zijn eerlijk zonder te kwetsen


Solidariteit
we steunen en helpen elkaar


Vertrouwen
we komen onze afspraken na


Betrokkenheid

we hebben belangstelling voor school en voor elkaar

Op deze waarden is het schoolreglement gebaseerd. In het schoolreglement staan de regels en afspraken zoals die op school gelden.

bottom of page