top of page

Ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma moet er af en toe de mogelijkheid zijn om leuke en ontspannende activiteiten voor de leerlingen te organiseren. U kunt hierbij denken aan de introductiedagen, de sportdag, de activiteitendag van de locatie, sinterklaas- en kerstviering, eindejaarsactiviteiten en excursies*. Onderwijs is gratis in Nederland, maar zonder financiële ondersteuning van ouders kunnen deze extra activiteiten helaas niet georganiseerd worden. Het schoolbudget is hiervoor niet toereikend. Daarom is een vrijwillige bijdrage van ouders belangrijk voor de school en voor de leerlingen. 

*meerdaagse excursies vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage, voor meerdaagse excursies wordt middels een apart schrijven een bijdrage gevraagd.

Voor meer informatie over de ouderbijdrage klik hier.

bottom of page