top of page

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als een leerling ziek is, dan dient dat 's morgens tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch (076-521 93 52) doorgegeven te worden door de ouders of verzorgers. Als de leerling langere tijd ziek is dan dient deze ziekmelding de eerste schooldag van elke week opnieuw telefonisch te worden doorgegeven.

Kort verlof

Verlof kan worden aangevraagd via de centrale op school. Dit kan met het formulier 'kort verlof', hier te downloaden of te verkrijgen bij de centrale. Het betreft dan een verlofverzoek voor bijvoorbeeld tandartsbezoek, afspraak orthodontist of huisarts en ééndaags verlof. Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden ingeleverd bij de centrale, uiterlijk een dag voorafgaand aan het verlof.

Lang verlof

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties om kan worden aangevraagd middels het formulier 'lang verlof', hier te downloaden of te verkrijgen bij de centrale. Let op! Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan extra verlof worden toegekend.

Al het verlof wordt geregistreerd in Magister. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar.

bottom of page