Samen zorgen voor groei

Drie scholen, één gemene deler: Betrokkenheid. Betrokkenheid manifesteert zich in vele gedaanten en op alle niveaus. Het komt terug in het gerichte onderwijsaanbod, in leerlingen oprechte aandacht geven, in meedenken over en samenwerken aan een mooie toekomst. Het resultaat van betrokkenheid is groei.

Groei uit tot wie je wil zijn

Tessenderlandt biedt mavo en alle leerwegen in het voorbereidend mbo. Leerlingen kunnen in de onderbouw met het Talent Ontwikkel Programma het eigen onderwijsprogramma verbreden naar eigen interesses. In de bovenbouw biedt Tessenderlandt zijn leerlingen zeven opleidingen in de profielen techniek, economie en zorg en welzijn. Het mavo-programma biedt leerlingen in de bovenbouw de keuze uit business mavo, techmavo en beauty & care mavo. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, is er leerwegondersteunend onderwijs.

>

Geloof in groei

Geloof in groei

Christoffel heeft twee locaties. De locatie aan de Rijnesteinstraat is een locatie voor mavo en voorbereidend mbo met leerwegondersteunend onderwijs. Er wordt onderwijs verzorgd voor leerlingen die naast leerproblemen ook aandacht behoeven in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De locatie aan de Heuvelstraat biedt voortgezet onderwijs aan leerlingen die kwetsbaar in maatschappelijk en sociaal-emotioneel opzicht zijn.

>

Groei in je eigen toekomst

Groei in je eigen toekomst

De la Salle in Baarle-Nassau is een locatie voor mavo en onderbouw havo en vwo. Ook kunnen op De la Salle de eerste twee jaren van de kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend mbo gevolgd worden, Voor de bovenbouw gaan de leerlingen naar Tessenderlandt. Havo/vwo leerlingen volgen drie jaar onderwijs en gaan daarna verder, meestal op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda, de partnerschool van De la Salle.

>