Informatie leerjaar 2, 3 of 4

Overstappen

Als een leerling, die al op een school voor voortgezet onderwijs zit, wil overstappen naar Tessenderlandt dan noemen we dit zij-instroom. Binnen de zij-instroom heb je tussentijdse instroom en instroom bij aanvang van een nieuw schooljaar. Tussentijdse instroom komt voor als een leerling naar een andere gemeente verhuist. De meeste instroom vindt plaats bij aanvang van een nieuw schooljaar. Het betreft hier leerlingen die op de huidige school niet bevorderbaar naar het volgende leerjaar zijn of een profiel willen volgen dat op de huidige school niet wordt aangeboden.

In de onderbouw, leerjaar 1 en 2, bieden wij onderwijs aan binnen de volgende leerwegen; mavo, gemengde leerweg en kader- en basisberoepsgerichte leerweg.

In de bovenbouw, leerjaar 3 en 4, kies je vervolgens een profiel:

mavo 
  - business mavo 
  - techmavo 
  - care & beauty mavo 
 
gemengde leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg 
basisberoepsgerichte leerweg

  - bouwen, wonen en interieur
  - produceren, installeren en energie
  - mobiliteit en transport 
  - horeca, bakkerij en recreatie 
  - economie en ondernemen 
  - zorg en welzijn: verzorging 
  - zorg en welzijn: uiterlijke verzorging 

opendagen tes.jpg

Aanmelden

Aanmelding van leerlingen die in het nieuwe schooljaar in klas 2 of hoger op Tessenderlandt kan middels het aanmeldformulier voor leerjaar 2, 3 of 4. Deze stuur je vervolgens ingevuld op naar Tessenderlandt.

Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen gaat de toelatingsprocedure van start. Deze procedure houdt in dat we eerst kijken of er plek voor je is. Mocht dit zo zijn dan nodigen we je uit voor een intakegesprek, vragen we informatie op bij je huidige school en nemen we eventueel nog een capaciteitentest af. Zodra wij over alle informatie beschikken, nemen wij een beslissing.

Kom ook eens kijken op de open dag!

De open dag vindt plaats op zaterdag 6  februari 2021. Je bent samen met je ouders welkom tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Tijdens de open dag kun je kennismaken met het gebouw, de medewerkers en leerlingen. 

Voorproefje?

Meld je alvast aan voor onze digitale nieuwsbrief 'Plein'. Dat kan door een mailtje te sturen naar: info@tessenderlandt.nl (en vermeld daarbij dat je graag 'Plein' wilt ontvangen). Plein verschijnt 2 x per jaar, in december en in juli.

Advies nodig?

Het is van belang dat een leerling de juiste zorg op de beste plek krijgt. Is er voor een leerling extra ondersteuning nodig, dan kijken wij of we dit kunnen bieden. Na aanmelding worden daarom alle leerlingen uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek. Met de uitslag van dit onderzoek wordt bekeken of er behoefte is aan leerwegondersteuning.

Deze uitslag zal dus niet worden gebruikt bij het besluit van toelating en plaatsing.

Voor vragen over de toelatingsprocedure of de mogelijkheden op onze school kan er altijd contact worden opgenomen met de toelatingscommissie. Stuur hiervoor een mail naar info@tessenderlandt.nl

Vermeld in de mail uw:

  • voornaam + achternaam

  • telefoonnummer

  • huidige school leerling

  • en natuurlijk de vraag die u wilt stellen

Binnen 5 schooldagen ontvangt u een reactie.

Tessenderlandt

Van Riebeecklaan 2
4818 EB Breda

De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur op 076 521 93 52. Of stuur een mail naar info@tessenderlandt.nl

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

De middelbare scholen Tessenderlandt, De la Salle en Christoffel vormen samen Onderwijsgroep Tessenderlandt. Dit valt onder het bestuur van de SKVOB e.o. © 2020 by Estay.nl

DE LA SALLE
mavo | havo | vwo
CHRISTOFFEL
mavo | voorbereidend mbo