Vakanties / jaarplanning


Schoolvakanties 2019-2020:
Herfstvakantie:
14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020
Tweede Paasdag: 13 april 2020
Meivakantie: 20 april t/m 1 mei 2020
Hemelvaart: 21 mei 2020
Tweede Pinksterdag: 1 juni 2020
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020

Rapportperiode 1      19 augustus t/m 24 november 2019
Rapportperiode 2   25 november 2019 t/m 15 maart 2020
Rapportperiode 3   16 maart t/m 5 juli 2020

 Augustus 2019
 20      Introductie lj 1 t/m 4
 21   Introductie lj 1
Start lessen lj 2 t/m 4 
 22   Start lessen lj 1
 27   Algemene ouderavond lj 1+2
 28   Algemene ouderavond lj 3
 29   Algemene ouderavond lj 4
 29   Schoolfotograaf 
     
 September 2019    
 2   Schoolkamp lj 2, groep 1 (t/m 4 sept. 2019)
 4   Schoolkamp lj 2, groep 2 (t/m 6 sept. 2019)
 30   Leerlingbesprekingen (vanaf 14.35u) (t/m 3 okt. 2019)
     
 Oktober 2019    
 9 + 10   Contactavond (met mentor)
 14   Herfstvakantie (t/m 18 okt. 2019) 
 28   Arbeidsoriëntatie lj 4 (t/m 8 nov. 2019) 
     
 November 2019     
 8    Onderbouwfeest, lj 1+2 
 25   Rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen (t/m 28 nov. 2019)
     
 December 2019    
 2    Uitreiking rapport 1
 5    Sinterklaasviering (normale lestijden)
 11 + 12   Contactavond (mentoren en vakdocenten) 
 16   Einde inhaal/herkansingsperiode 1 
 19    Kerstviering leerlingen (verplichte avondactiviteit) 
 20    Leerlingen lesvrij 
 23    Kerstvakantie (t/m 3 jan. 2020)
     
 Januari 2020    
 7   Nieuwjaarsviering leerlingen en mentoren
 8 + 9    Informatiemarkt voor studie en beroep lj 3
 12   Skireis lj 4 (t/m 18 jan. 2020)
     
 Februari 2020    
 1   Open dag (10.00u - 15.00u) 
 3    Alle leerlingen lesvrij
 18   Studiedag personeel, alle leerlingen lesvrij 
 24   Voorjaarsvakantie (t/m 28 feb. 2020)
     
 Maart 2020    
 2   Huiswerkvrij
 13   Inleveren definitieve keuze lj 2
 16   Inschrijven contactavond (via Magister) 
 16   Rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen (t/m 19 maart 2020)
 23   Uitreiking rapport 2
 23   Arbeidsoriëntatie lj 3 (t/m 3 april 2020)
 26   Laatste contactavond 4 BB (mentoren) uitreiking examendocumenten
 30   Aanvang CSPE 4 BB (eerste tijdvak) 
     
 April 2020    
 1 + 2   Contactavond (vakdocenten)
 2   Laatste contactavond 4 KB (mentoren) uitreiking examendocumenten
 6   Aanvang CSPE 4KB (eerste tijdvak)
 6   Centraal digitaal examen 4 BB (t/m 10 april 2020)
 6   Berlijn/Londenreis lj 3 (t/m 10 april 2020)
 10   Goede Vrijdag (roostervrije dag, alle leerlingen lesvrij)
 13   Tweede Paasdag (alle leerlingen lesvrij)
 14   Centraal digitaal examen 4 KB (t/m 4 mei 2020) 
 16   Laatste contactavond 4 MAVO (mentoren) uitreiking examendocumenten
 20   Start meivakantie (t/m 1 mei 2020)
     
 Mei 2020    
 1   Meivakantie
 4   Huiswerkvrij
 5   Bevrijdingsdag (roostervrije dag, alle leerlingen lesvrij) 
 7   Start CE 4 MAVO (eerste tijdvak) (t/m 19 mei 2020)
 21   Hemelvaartsdag (alle leerlingen lesvrij)
 22   Roostervrije dag (alle leerlingen lesvrij)
     
 Juni 2020    
 1   Tweede Pinksterdag (alle leerlingen lesvrij)
 2   Gala lj 4
 3   Bekendmaking (voorlopige) CSPE
 3   Aanvang CSPE 4 BB + 4 KB (tweede tijdvak)
 4   30-jarig jubileum Onderwijsgroep (activiteiten voor leerlingen en personeel)
 10   Bekendmaking algemene vakken
 15   Aanvang CDE/CSE, tweede tijdvak (t/m 17 juni 2020)
 22   Kennismakingsavond nieuwe leerlingen en ouders lj 1, 2020-2021 (t/m 26 juni 2020)
 26   Bekendmaking algemene vakken (tweede tijdvak) 
 29 + 30   Toetsdagen lj 1+2+3 
 30    Diploma-uitreiking
     
 Juli 2020    
 1   Toetsdagen lj 2+3
 1   Sportdag lj 1
 1   Diploma-uitreiking
 2   Sportdag lj 2
 2   Zwemmen lj 1+3
 3   Bobbejaanland lj 1 
 3   Zwemmen lj 2 
 3   Sportdag lj 3 
 3   Laatste lesdag 
 6   Om 10.00u einde rapportage periode 3, boeken inleveren
 7 + 8   Rapportvergaderingen (alle leerlingen lesvrij)
 7 + 8 + 9   Oudergesprekken (alle leerlingen lesvrij)
 9   Kleding passen 
 10   Uitreiking rapport 3
 13   Start zomervakantie (t/m 21 aug. 2020) 

 Onvoorziene omstandigheden kunnen afwijkingen van bovenstaande data veroorzaken.
 Houd de website in de gaten voor de laatste wijzigingen van deze jaarplanning.