Vakanties / jaarplanning


Schoolvakanties 2018-2019:
Herfstvakantie:
15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 2019
Tweede Paasdag: 22 april 2019
Meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart: 30 mei 2019
Tweede Pinksterdag: 10 juni 2019
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2019

Rapportperiode 1      20 augustus t/m 25 november 2018
Rapportperiode 2   26 november 2018 t/m 17 maart 2019
Rapportperiode 3   18 maart t/m 30 juni 2019

 Augustus 2018
 21      Introductie lj 1 t/m 4 
 22   Introductie lj 1
Start lessen lj 2 t/m 4 
 23   Start lessen lj 1
 27    Algemene ouderavond lj 3+4 m&t, pie, bwi, mavo 
 28    Algemene ouderavond lj 3+4 hbr, e&o, zw (vz-uv) 
 29    TOPmarkt lj 2 
 30    Algemene ouderavond lj 1+2 
     
 September 2018    
 3   Survivalkamp lj 2, groep 1 (t/m 5-9-2018)
 5   Survivalkamp lj 2, groep 2 (t/m 7-9-2018)
 5   TOPmarkt lj 1
 17   Week tegen het Pesten (t/m 21-9-2018)
 20   Schoolfotograaf 
 24    Activiteiten i.v.m. Boekenweek lj 1 t/m 3 (t/m 28-9-2018) 
     
 Oktober 2018    
 2   Leerlingbesprekingen (vanaf 14.35u) (t/m 4-10-2018)
 10   Contactavond (met mentor)
 11   Contactavond (met mentor)
 15    Herfstvakantie (t/m 19-10-2018) 
 29    Profielstage lj 4 (t/m 9-11-2018)
 31    Toekomstexperience lj 2 (t/m 9-11-2018) 
     
 November 2018     
 1 Keuzebegeleidingsavond lj 2 (ouders/leerlingen)
 2    Halloween (onderbouw) 
 5    Reflectiegesprekken LOB lj 2 (t/m 9-11-2018) 
 12   Reflectiegesprekken profielstage lj 4 (t/m 16-11-2018)
 14    TOPmarkt lj 2 
 16    Voorlopige keuze lj 2+3 
 26    Inschrijven ouderavond ouders/vakdocenten via Magister 
 27    Rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen (t/m 30-11-2018) 
 29    'Op weg naar 2' voor leerlingen van 4 Basis 
     
 December 2018    
 3    Uitreiking rapport 1
 5    Sinterklaasviering (normale lestijden)
 12    Contactavond (mentoren en vakdocenten) 
 13    Contactavond (mentoren en vakdocenten) 
 17    Einde inhaal/herkansingsperiode 1 
 20    Kerstviering leerlingen (verplichte avondactiviteit) 
 21    Leerlingen lesvrij 
 24    Kerstvakantie (t/m 4-1-2019)
     
 Januari 2019    
 7   Nieuwjaarsviering leerlingen en mentoren
 8   Afname rekentoets 2F en 2A (t/m 23-1-2019)
 9 + 10    Informatiemarkt voor studie en beroep lj 3 (Scala)
 13   Skireis lj 4 (t/m 18-1-2019)
 23   Workshopochtend CKV lj 4
 30   TOPmarkt lj 1+2
     
 Februari 2019    
 7   ANWB Streetwise lj 1+2
 9   Open dag (10.00u - 15.00u) 
 11    Alle leerlingen lesvrij
 18   Workshopochtend CKV lj 4 
 21   Studiedag personeel, alle leerlingen lesvrij 
 26   Start rekentoets 2a en 2F 
 26   Een opleiding goed bekeken, MAVO 3
     
 Maart 2019    
 4   Voorjaarsvakantie (t/m 8-3-2019)
 18   Inschrijven contactavond (via Magister) 
 19   Rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen (t/m 22-3-2019)
 25   Uitreiking rapport 2
 28   Laatste contactavond 4 BL (mentoren) uitreiking examendocumenten
 29   Afsluitende activiteit 4 BL en 4 KL 
     
 April 2019    
 1   Aanvang CSPE 4 BL + 4 KL, eerste tijdvak
 1   Profielstage lj 3 (t/m 5-4-2019) 
 3 + 4   Contactavond (vakdocenten)
 4   Laatste contactavond 4 KL (mentoren) uitreiking examendocumenten
 5   Inleveren definitieve keuze lj 2 + 3
 8   Centraal digitaal examen 4 BL (t/m 12-4-2019)
 8   Berlijn/Londenreis lj 3 (t/m 12-4-2019)
 11   Laatste contactavond 4 MAVO (mentoren) uitreiking examendocumenten
 15   Centraal digitaal examen 4 KL (t/m 6-5-2019)
 15   Reflectiegesprekken profielstage lj 3 (t/m 18-4-2019) 
 18   Afsluitende activiteit 4 MAVO
 19   Goede Vrijdag, roostervrije dag (alle leerlingen lesvrij) 
 22    Start meivakantie (t/m 3-5-2019)
     
 Mei 2019    
 1   Meivakantie (t/m 3-5-2019)
 6   Huiswerkvrij
 9   Start CE 4 MAVO (t/m 21-5-2019)
 30   Hemelvaartsdag
 31    Roostervrije dag (alle leerlingen lesvrij)
     
 Juni 2019    
 4    Gala lj 4
 6   Studiedag (alle leerlingen lesvrij)
 6   Rekentoets 2ER-2A-2F 
 10   Tweede Pinksterdag (alle leerlingen lesvrij) 
 12   Bekendmaking algemene vakken
 17   Aanvang CDE/CSE, tweede tijdvak (t/m 21-6-2019)
 19   Kennismakingsavond nieuwe leerlingen en ouders lj 1 (2019-2020)
 24 + 25   Toetsdagen 
 26   Inhaal- / herkansingsperiode 3 (t/m 28-6-2019)
 26   Start activiteitendagen (t/m 28-6-2019)
 28   Laatste lesdag
     
 Juli 2019    
 1   Om 10.00 u. einde rapportage periode 3, boeken inleveren
 2 + 3   Diploma-uitreiking
 2 + 3   Rapportvergaderingen (alle leerlingen lesvrij)
 2 + 3 + 4   Oudergesprekken (alle leerlingen lesvrij)
 4   Kleding passen 
 5   Uitreiking rapport 3
 8   Start zomervakantie (t/m 16-8-2019) 

 Onvoorziene omstandigheden kunnen afwijkingen van bovenstaande data veroorzaken.
 Houd de website in de gaten voor de laatste wijzigingen van deze jaarplanning.