Visie

De maatschappij is gebaat bij goed opgeleide, professionele vakmensen die succesvol kunnen bijdragen aan onze samenleving.

 

De leerlingen krijgen een toekomstbestendige, maatschappelijk relevante opleiding, met een goed loopbaanperspectief. De opleiding is in eerste instantie gericht op een doorstroom naar het MBO op een zo hoog mogelijk niveau. Doorstromen naar het het havo onderwijs behoort ook tot de mogelijheden.

 

Elke leerling moet optimaal kunnen presteren, passend bij zijn capaciteiten. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen; we benutten diversiteit en veelzijdigheid.

Tessenderlandt wil haar leerlingen laten zien dat veel mogelijk is door de juiste inzet en dat een goede maatschappelijke functie in het bereik ligt als men de ambitie heeft zich te ontwikkelen.

 

Daarbij zijn leerling en ouders medeverantwoordelijk voor het leerproces. De leerling heeft invloed op het verloop van zijn leerproces; hij maakt keuzes in te zetten stappen, wordt aangezet tot een reflectie en verzamelt bewijzen van zijn competentie in een portfolio.

Tessenderlandt is een school die werkt vanuit geïntegreerde leerlingenzorg.