Schoolreglement

De voortdurende aandacht voor de omgang met elkaar is de basis voor een vriendelijk en veilig schoolklimaat. Als school hebben we vier kernwaarden:

Respect
we zijn eerlijk zonder te kwetsen
Solidariteit
we steunen en helpen elkaar
Vertrouwen
we komen onze afspraken na
Betrokkenheid

we hebben belangstelling voor school en voor elkaar

Op deze waarden is het schoolreglement 2019-2020 gebaseerd. In het schoolreglement staan de regels en afspraken zoals die op school gelden.