Schoolgids

Met de schoolgids willen we een indruk geven van het onderwijs en de verschillende
onderwijsactiviteiten binnen onze school. Daarnaast is het een bundeling van diverse praktische
zaken waar u als ouder (mogelijk) mee te maken krijgt.

Schoolgids

Lessentabel onderbouw

Lessentabel bovenbouw basisberoepsgerichte leerweg

Lessentabel bovenbouw kaderberoepsgerichte leerweg

Lessentabel bovenbouw mavo