Onderwijsaanbod

In de eerste twee leerjaren volgen de leerlingen een algemeen programma. We bieden daarbij de vakinhouden aan in verschillende domeinen. Daarbij kunnen de leerlingen vanuit de basisschool instromen in één van de vier leerwegen van het vmbo. Daarnaast kunnen leerlingen in de onderbouw zichzelf maximaal ontwikkelen in verschillende richtingen. Naast de reguliere lessen bieden we leerlingen in het eerste jaar ook de kans om zich te specialiseren in een onderwerp naar keuze. Middels dit Talent Ontwikkel Programma (TOP) leggen ze de basis voor een persoonlijk portfolio. Voor elk programma waaraan een leerling deelneemt krijgt deze een certificaat dat kan worden toegevoegd aan het diploma.

Gedurende de onderbouw werken we toe naar een specifiek bovenbouwprofiel. Hieronder is te zien uit welke leerwegen en profielen bij Tessenderlandt gekozen kan worden in de bovenbouw:

Voor meer informatie over de profielen bovenbouw: www.vernieuwingvmbo.nl