Informatie leerjaar 2, 3 of 4


Aanmelden leerjaar 2 - 3 - 4

Als een leerling, die al op een school voor voortgezet onderwijs zit, wil overstappen naar Tessenderlandt dan noemen we dit zij-instroom. Binnen de zij-instroom heb je tussentijdse instroom en instroom bij aanvang van een nieuw schooljaar. Tussentijdse instroom komt voor als een leerling naar een andere gemeente verhuist. De meeste instroom vindt plaats bij aanvang van een nieuw schooljaar. Het betreft hier leerlingen die op de huidige school niet bevorderbaar naar het volgende leerjaar zijn of een profiel willen volgen dat op de huidige school niet wordt aangeboden.

Aanmelding van leerlingen die in het nieuwe schooljaar in klas 2 of hoger op Tessenderlandt kan middels het aanmeldformulier voor leerjaar 2, 3 of 4. Deze stuur je vervolgens ingevuld op naar Tessenderlandt.

Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen gaat de toelatingsprocedure van start. Deze procedure houdt in dat we eerst kijken of er plek voor je is. Mocht dit zo zijn dan nodigen we je uit voor een intakegesprek, vragen we informatie op bij je huidige school en nemen we eventueel nog een capaciteitentest af. Zodra wij over alle informatie beschikken, nemen wij een beslissing.

In de onderbouw, leerjaar 1 en 2, bieden wij onderwijs aan binnen de volgende leerwegen; mavo, gemengde leerweg en kader- en basisberoepsgerichte leerweg.

In de bovenbouw, leerjaar 3 en 4, kies je vervolgens een profiel:

mavo 
  - business mavo 
  - techmavo 
  - care & beauty mavo 
 
gemengde leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg 
basisberoepsgerichte leerweg

  - bouwen, wonen en interieur
  - produceren, installeren en energie
  - mobiliteit en transport 
  - horeca, bakkerij en recreatie 
  - economie en ondernemen 
  - zorg en welzijn: verzorging 
  - zorg en welzijn: uiterlijke verzorging