Ik zit in groep 8

Op Tessenderlandt bedienen we elke leerling op maat. In de onderbouw hebben we het onderwijsprogramma zo ingericht dat je jezelf maximaal kunt ontwikkelen, in welke richting je maar wilt. Naast de reguliere lessen bieden we je in het eerste jaar ook de kans om je te specialiseren in een onderwerp naar keuze. Sporten, timmeren, foto's bewerken, een oppascertificaat behalen; met ons Talent Ontwikkel Programma (TOP) leg je de basis voor een persoonlijk portfolio. Voor elk programma waar je aan deelneemt krijg je een certificaat dat je toe kunt voegen aan je diploma.

In de onderbouw kennen we vijf verschillende klassen waarin je kunt worden geplaatst naar aanleiding van het advies van de basisschool:

type klas   advies basisschool    niveau methode en toetsen 
BL    BL   BL
KL-BL    BL-KL of KL   KL
KL    KL   KL
MAVO-KL    KL-MAVO, GL, TL of MAVO   MAVO
MAVO     GL, TL of MAVO   MAVO
  • BL: basisberoepsgerichte leerweg
  • KL: Kaderberoepsgerichte leerweg
  • GL: Gemengde leerweg
  • TL: Theoretische leerweg

Aanmelden brugklas

Groep 8 leerlingen kunnen zich inschrijven op dinsdag 9 of woensdag 10 maart 2021 tussen 17.00 uur en 20.30 uur. Wij verwachten dat een van je ouders of verzorgers daarbij aanwezig is. Op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda gebeurt dat op dezelfde dagen. Als je achternaam begint met de letter A t/m K word je verwacht op dinsdag 9 maart. Woensdag 10 maart is gereserveerd voor diegenen waarvan de achternaam begint met de letter L t/m Z. 


Wat neem je mee bij je aanmelding? 
- Volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier onderbouw
- onderwijskundig rapport met daarop het advies van de basisschool; 
- drempelonderzoek (als je die hebt gemaakt); 
- kopie geldig identiteitsbewijs of een kopie van een recent afschrift uit de basisregistratie personen en 
- een recente pasfoto.

Nadat je bent aangemeld, bekijkt de toelatingscommissie of wij je definitief kunnen inschrijven als leerling van Tessenderlandt. Het bericht over het resultaat van de aanmelding versturen wij eind mei 2020. Als je bent toegelaten, ontvangen jij en je ouders een uitnodiging voor de kennismakingsavond in juni 2020. Na de zomervakantie start voor jou het nieuwe schooljaar op Tessenderlandt met twee introductiedagen.