Ik zit in groep 8

Op Tessenderlandt bedienen we elke leerling op maat. In de onderbouw hebben we het onderwijsprogramma zo ingericht dat je jezelf maximaal kunt ontwikkelen, in welke richting je maar wilt. Naast de reguliere lessen bieden we je in het eerste jaar ook de kans om je te specialiseren in een onderwerp naar keuze. Sporten, timmeren, foto's bewerken, een oppascertificaat behalen; met ons Talent Ontwikkel Programma (TOP) leg je de basis voor een persoonlijk portfolio. Voor elk programma waar je aan deelneemt krijg je een certificaat dat je toe kunt voegen aan je diploma.

Aanmelden brugklas

Groep 8 leerlingen kunnen zich inschrijven op dinsdag 6 of woensdag 7 maart 2018 tussen 17.00 uur en 20.30 uur. Wij verwachten dat een van je ouders of verzorgers daarbij is. Bij alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda gebeurt dat op dezelfde dagen. Als je achternaam begint met de letter A t/m K, word je verwacht op dinsdag 6 maart. Woensdag 7 maart is gereserveerd voor diegenen waarvan de achternaam begint met de letter L t/m Z. 

Wat neem je mee bij je aanmelding? 
- Volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier onderbouw
- onderwijskundig rapport met daarop het advies van de basisschool; 
- drempelonderzoek (als je die hebt gemaakt); 
- kopie geldig identiteitsbewijs of een kopie van een recent afschrift uit de basisregistratie personen en 
- een recente pasfoto.

Nadat je bent aangemeld, bekijkt de toelatingscommissie of wij je definitief kunnen inschrijven als leerling van Tessenderlandt. Het bericht over het resultaat van de aanmelding versturen wij op 25 mei 2018. Als je bent toegelaten, ontvangen jij en je ouders een uitnodiging voor de kennismakingsavond op donderdag 21 juni 2018. Na de zomervakantie start voor jou het nieuwe schooljaar op Tessenderlandt met twee introductiedagen.