Informatie leerjaar 2, 3 of 4

Als een leerling, die al op een school voor voortgezet onderwijs zit, wilt overstappen naar Tessenderlandt noemen we dit zij-instroom. Binnen de zij-instroom heb je tussentijdse en instroom bij aanvang van een nieuw schooljaar. Tussentijdse instroom komt voor als een leerling naar een andere gemeente verhuist. De meeste instroom vindt plaats bij aanvang van een nieuw schooljaar. Het betreft hier leerlingen die op de huidige school niet bevorderbaar naar het volgende leerjaar zijn of een profiel willen volgen dat op de huidige school niet wordt aangeboden.

Bij  zij-instroom kijkt de toelatingscommissie altijd naar de reden waarom een leerling wilt overstappen. Hiervoor wordt er met de leerling een intakegesprek gevoerd en vraagt de toelatingscommissie altijd informatie op van de huidige school. Tevens wordt er gekeken of er natuurlijk plaats voor de leerling is.

In de onderbouw, leerjaar 1 en 2, bieden wij onderwijs aan binnen de volgende leerwegen; mavo, gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg.

In de bovenbouw, leerjaar 3 en 4, kies je vervolgens een profiel:

mavo 
  - business mavo 
  - techmavo 
  - care & beauty mavo 
 
gemengde leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg 
basisberoepsgerichte leerweg

  - bouwen, wonen en interieur
  - produceren, installeren en energie
  - mobiliteit en transport 
  - horeca, bakkerij en recreatie 
  - economie en ondernemen 
  - zorg en welzijn: verzorging 
  - zorg en welzijn: uiterlijke verzorging 


Aanmelden leerjaar 2 - 3 - 4

Als je wil aanmelden voor leerjaar 2 dan gebruik je het aanmeldingsformulier onderbouw en voor leerjaar 3 of 4 stuur je een ingevuld aanmeldingsformulier bovenbouw op ter attentie van de toelatingscommissie. Zodra wij het formulier hebben ontvangen gaat de toelatingsprocedure van start. Deze procedure houdt in dat we eerst kijken of er plek voor je is. Mocht dit zo zijn dan nodigen we je uit voor een intake-gesprek, vragen we informatie op bij je huidige school en nemen eventueel nog een capaciteitentest af. Zodra wij over alle informatie beschikken nemen wij een beslissing.