Ondersteuning

Klik hier voor het ondersteuningsprofiel.

Klik hiervoor het ondersteuningsplan.

Klik hier voor het het anti pestbeleid van Tessenderlandt.

Huiswerkklas

Leerlingen kunnen op school gepersonaliseerde ondersteuning krijgen aan de hand van schooltaken die de leerling moet doen zoals leer en maakwerk. De huiswerkondersteuning in de onderbouw zal plaatsvinden tijdens de topklasuren van klas 1 en 2. In de onderbouw kan een van de periodes voor de leerling vervangen worden door deze huiswerkondersteuning. 

De huiswerkondersteuning wordt in samenspraak met de mentor en leerlingbegeleiding bepaald. De mentor vraag altijd toestemming aan de ouders om de begeleiding te laten plaatsvinden.

De volgende ondersteuning in de onderbouw kan geboden worden;

-          Plannen/organiseren van het leer en maakwerk.

-          Vakinhoudelijke ondersteuning van het leer en maakwerk.

De volgende ondersteuning in de bovenbouw kan geboden worden;

-          Plannen/organiseren van het leer en maakwerk.

Remedial Teaching

 

Wanneer blijkt dat een leerling moeite heeft met bepaalde vakken dan kan de vakdocent een aanvraag doen voor het volgen van remediale hulp. Deze ondersteuning wordt geboden door gespecialiseerde docenten en kan ingezet worden zolang er voldoende capaciteit is. De voorwaarde is een voldoende motivatie van de leerling om zich in een vak te verbeteren. Aan de RT zijn geen kosten verbonden.  

Dyslexie/dyscalculie
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring geldt dat ze recht hebben op de faciliteiten volgens het landelijk dyslexieprotocol. Op Tessenderlandt worden geen dyslexiepasjes meer uitgegeven maar kan elke docent in Magister zien welke leerling dyslexie heeft en van welke faciliteiten gebruik gemaakt mogen worden. 
Met ingang van schooljaar 2017-2018 zijn er dyslexiespreekuren op de volgende tijden:
- op donderdag tussen 14.30 en 15.30 uur telefonisch. Het gaat hierbij om allerlei vragen over faciliteiten, hulpprogramma’s (zoals Claroread) en ondersteuning.

M@ZL
Tessenderlandt doet mee aan het M@ZL project. De GGD (school)arts kan op aanwijzing van school een leerling oproepen voor en consult wanneer er sprake is van schoolverzuim door ziekte. Hiervoor zijn criteria opgesteld. De GGD arts zal, samen met de leerling en ouders, kijken welke mogelijkheden er zijn om het verzuim terug te dringen en daarover een advies uitbrengen. 

CJG (centrum jeugd en gezin)
Tessenderlandt werkt nauw samen met CJG coaches om begeleiding te bieden aan leerlingen met sociaal-emotionele problematieken. CJG coaches werken in en buiten school met leerlingen om hen te leren omgaan met de verschillende problematieken. Het CJG is een netwerkorganisatie die de school helpt om begeleiding te vinden die bij de verschillende leerlingen en problematieken past. Het CJG kan tevens indicaties afgeven waardoor specifieke hulp ingezet kan worden.

Vertrouwenspersonen
Tessenderlandt heeft drie vertrouwenspersonen. Dat zijn de dames E. Peeters en H. Luijkx en de heer R. Schmidt. Leerlingen en ouders kunnen zich tot een vertrouwenspersoon wenden als er sprake is van ernstige persoonlijke problemen die direct of indirect te maken hebben met de school. Hierbij kan gedacht worden aan seksuele intimidatie, pesten e.d. De vertrouwenspersoon handelt volgens een reglement en bepaalde procedures. Die zijn op te vragen bij de schoolleiding.