Vakanties / jaarplanning


Schoolvakanties 2017-2018:
Herfstvakantie:
16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari 2018
Tweede Paasdag: 2 april 2018
Meivakantie: 23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart: 10 mei 2018
Tweede Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 9 juli t/m 17 augustus 2018

Rapportperiode 1      maandag 28 augustus tot maandag 27 november 2017 10.00 uur
Rapportperiode 2   maandag 27 november 2017 tot maandag 19 maart 2018 10.00 uur
Rapportperiode 3   maandag 19 maart tot maandag 2 juli 2018 10.00 uur 

Augustus 2017
dinsdag 29      introductie lj 1t/m 4 
woensdag 30   introductie lj 1
start lessen lj 2 t/m 4 
donderdag 31   schoolfotograaf
start lessen lj 1
     
September 2017    
maandag 4   algemene ouderavond lj 3 en 4 M&T, PIE, BWI en MAVO 
woensdag 6   algemene ouderavond lj 3 en 4 HBR, E&O en ZW (vz-uv) 
donderdag 7   algemene ouderavond lj 1 en 2 
maandag 11 t/m vrijdag 15   survivalkamp lj 2 
donderdag 28   vrijwilligersmarkt lj 2 
     
Oktober 2017     
dinsdag 3 t/m donderdag 5   leerlingbesprekingen lj 1 t/m 4 
donderdag 5   schoolfotograaf (terugkomdag)
woensdag 11 en donderdag 12   contactavond (mentoren) 
maandag 9 t/m vrijdag 13    project Zero Trash Breda lj 1 
maandag 23    huiswerkvrij 
vrijdag 27    Halloweendisco 
     
November 2017    
maandag 6 t/m vrijdag 17   profielstage lj 4 
dinsdag 7 en woensdag 8   Globaland lj 1 
dinsdag 7   Toekomstexperience lj 2 
maandag 13 t/m vrijdag 17   Met de monteur op stap lj 2 
dinsdag 14   keuzebegeleidingsavond lj 2 
vrijdag 24   inleveren voorlopige keuze lj 2 
maandag 27   einde rapportperiode 1 
     
 December 2017    
 maandag 4 en 5   uitreiking rapport 1
 dinsdag 5   Sinterklaasviering (normale lestijden)
 woensdag 13 en donderdag 14   contactavond (mentoren en vakdocenten) 
 maandag 18   einde inhaal/herkansingsperiode 1 
 donderdag 21 december   kerstviering leerlingen (verplichte avondactiviteit) 
 vrijdag 22 december   leerlingen lesvrij 
 maandag 25 t/m vrijdag 29   kerstvakantie 
     
 Januari 2018    
 maandag 1 t/m vrijdag 5   kerstvakantie 
 zondag 7 t/m 12    skireis lj 4
 maandag 8    huiswerkvrij, opening Nieuwjaar
 woensdag 10 en donderdag 11    informatiemarkt voor studie en beroep lj 3 (Scala) 
 maandag 22    vakbeurs uv lj 4
 zaterdag 27    Open dag
 maandag 29    roostervrije dag
     
 Februari 2018    
 maandag 12 t/m vrijdag 16    voorjaarsvakantie
 maandag 19    huiswerkvrij
     
 Maart 2018    
 dinsdag 6    een opleiding goed bekeken, MAVO 3
 maandag 19    10.00 u. einde rapportage periode 2
 maandag 19    inschrijven voor de contactavond (Magister)
 dinsdag 20 t/m vrijdag 23    rapportvergaderingen/leerlingbesprekingen
 maandag 26    uitreiking rapport 1. Om 10.00 u. einde se-cijferinvoer 4 bl
 dinsdag 27    uitreiking rapport 2
 donderdag 29    laatste contactavond 4 bl (mentoren) uitreiking examendocumenten
 vrijdag 30    lesdag (Goede Vrijdag)
     
 April 2018    
 dinsdag 3    proefwerkvrij, aanvang profielgericht cspe kl + bl eerste tijdvak
 woensdag 4 en donderdag 5    contactavond (vakdocenten)
 donderdag 5    laatste contactavond 4 kl (mentoren), uitreiking examendocumenten
 vrijdag 6    inleveren definitieve keuze lj 2 + 3
 maandag 9 t/m vrijdag 13    centraal digitaal examen 4 bl, profielstage lj 3
 donderdag 12    laatste contactavond 4 MAVO (mentoren), uitreiking examendocumenten
 maandag 16 t/m 20    centraal digitaal examen 4 kl
 maandag 16    10.00 u. einde inhaalherkansingsperiode 2
 maandag 23 t/m maandag 30    meivakantie
     
 Mei 2018    
 dinsdag 1 t/m vrijdag 4    meivakantie
 maandag 7    huiswerkvrij
 donderdag 10    Hemelvaartsdag
 vrijdag 11    roostervrije dag
 maandag 14    proefwerkvrij
 maandag 21    2e Pinksterdag
 dinsdag 22    proefwerkvrij
     
 Juni 2018    
 maandag 4    sportdag lj 1 (Sprint)
 dinsdag 5    gala lj 4
 woensdag 6    bekendmaking (voorl.) normen cspe
 woensdag 6    aanvang cspe profielgericht kl+bl tweede tijdvak
 donderdag 7    8.30-13.00 u. studieochtend, vanaf 14.00 u. activiteit voor medewerkers
 woensdag 13    bekendmaking normen algemene vakken
 dinsdag 26    sportdag lj 2 (Arendse)
 donderdag 28    sportdag lj 3 (Scharen)
 vrijdag 29    Tessenderlandtdag lj 1, 2 en 3
     
 Juli 2018    
 maandag 2    10.00 u. einde rapportage periode 3, boeken inleveren
 dinsdag 3 t/m vrijdag 6    oudergesprekken
 dinsdag 3 en woensdag 4    diploma-uitreiking
 vrijdag 6    uitreiking rapport 3