Ondersteuning

Klik hier voor het ondersteuningsprofiel.

Klik hier voor het het anti pestbeleid van Tessenderlandt.

Huiswerkklas

Op Tessenderlandt is er de mogelijkheid tot het volgen van de huiswerkklas. De huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben om thuis, zelfstandig, aan de gang te gaan met het huiswerk of extra hulp nodig hebben met het structureren van het huiswerk. Op dinsdag en/of donderdag kunnen de leerlingen naar de huiswerkklas. Mevrouw Terwiel is de huiswerkbegeleider. Aan het volgen van de huiswerkklas zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter. 

Remedial Teaching
Wanner blijkt dat een leerling moeite heeft met bepaalde vakken kan de vakdocent een aanvraag doen voor het volgen van remediale hulp. Deze ondersteuning wordt geboden door gespecialiseerde docenten en kan ingezet worden zolang er voldoende capaciteit is. De voorwaarde is een voldoende motivatie van de leerling om zich in een vak te verbeteren. Aan de RT zijn geen kosten verbonden.  

Dyslexie/dyscalculie
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring geldt dat ze recht hebben op de faciliteiten volgens het landelijk dyslexieprotocol. Op Tessenderlandt worden geen dyslexiepasjes meer uitgegeven maar kan elke docent in Magister zien welke leerling dyslexie heeft en van welke faciliteiten gebruik gemaakt mogen worden. 
Met ingang van schooljaar 2016-2017 komen er dyslexiespreekuren op de volgende tijden;
- Op dinsdag tussen 15.00-16.00 uur telefonisch (voor ouders)  
- Op woensdag tussen 14.30-15.30 uur voor leerlingen, ouders en docenten in A5. Het gaat hierbij om allerlei vragen over faciliteiten, hulpprogramma’s en ondersteuning.

M@ZL
Tessenderlandt doet mee aan het M@ZL project. De GGD (school)arts kan op aanwijzing van school een leerling oproepen voor en consult wanneer er sprake is van schoolverzuim door ziekte. Hiervoor zijn criteria opgesteld. De GGD arts zal, samen met de leerling en ouders, kijken welke mogelijkheden er zijn om het verzuim terug te dringen en daarover een advies uitbrengen. 

CJG (centrum jeugd en gezin)
Tessenderlandt werkt nauw samen het de school CJG-er om begeleiding te bieden aan leerlingen met sociaal-emotionele problematieken. CJG coaches werken in en buiten  school met leerlingen om te leren om te gaan met de verschillende problematieken.  CJG is een netwerkorganisatie die de school helpt om begeleiding te vinden die bij de verschillende leerlingen en problematieken past.  CJG kan tevens indicaties afgeven waardoor specifieke hulp ingezet kan worden.