Ondersteuning

Klik hier voor het ondersteuningsprofiel.

Klik hier voor het ondersteuningsplan.

Klik hier voor het het anti pestbeleid van Tessenderlandt.

Huiswerkklas

Op Tessenderlandt is er de mogelijkheid tot het volgen van de huiswerkklas. De huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben om thuis, zelfstandig, aan de gang te gaan met het huiswerk of extra hulp nodig hebben met het structureren van het huiswerk. Op dinsdag en/of donderdag kunnen de leerlingen naar de huiswerkklas. Mevrouw Terwiel is de huiswerkbegeleider. Aan het volgen van de huiswerkklas zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter. 

Remedial Teaching
Wanneer blijkt dat een leerling moeite heeft met bepaalde vakken dan kan de vakdocent een aanvraag doen voor het volgen van remediale hulp. Deze ondersteuning wordt geboden door gespecialiseerde docenten en kan ingezet worden zolang er voldoende capaciteit is. De voorwaarde is een voldoende motivatie van de leerling om zich in een vak te verbeteren. Aan de RT zijn geen kosten verbonden.  

Dyslexie/dyscalculie
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring geldt dat ze recht hebben op de faciliteiten volgens het landelijk dyslexieprotocol. Op Tessenderlandt worden geen dyslexiepasjes meer uitgegeven maar kan elke docent in Magister zien welke leerling dyslexie heeft en van welke faciliteiten gebruik gemaakt mogen worden. 
Met ingang van schooljaar 2017-2018 komen er dyslexiespreekuren op de volgende tijden:
- op maandag tussen 15.00 en 16.00 uur telefonisch, voor ouders. Vragen naar de heer Lombarts.  
- op woensdag tussen 14.30 en 15.30 uur voor leerlingen, ouders en docenten in A5. Het gaat hierbij om allerlei vragen over faciliteiten, hulpprogramma’s (zoals Claroread) en ondersteuning.

M@ZL
Tessenderlandt doet mee aan het M@ZL project. De GGD (school)arts kan op aanwijzing van school een leerling oproepen voor en consult wanneer er sprake is van schoolverzuim door ziekte. Hiervoor zijn criteria opgesteld. De GGD arts zal, samen met de leerling en ouders, kijken welke mogelijkheden er zijn om het verzuim terug te dringen en daarover een advies uitbrengen. 

CJG (centrum jeugd en gezin)
Tessenderlandt werkt nauw samen met CJG coaches om begeleiding te bieden aan leerlingen met sociaal-emotionele problematieken. CJG coaches werken in en buiten school met leerlingen om hen te leren omgaan met de verschillende problematieken. Het CJG is een netwerkorganisatie die de school helpt om begeleiding te vinden die bij de verschillende leerlingen en problematieken past. Het CJG kan tevens indicaties afgeven waardoor specifieke hulp ingezet kan worden.

Vertrouwenspersonen
Tessenderlandt heeft twee vertrouwenspersonen. Dat zijn mevrouw E. Peeters en mevrouw H. Luijkx. Leerlingen en ouders kunnen zich tot een vertrouwenspersoon wenden als er sprake is van ernstige persoonlijke problemen die direct of indirect te maken hebben met de school. Hierbij kan gedacht worden aan seksuele intimidatie, pesten e.d. De vertrouwenspersoon handelt volgens een reglement en bepaalde procedures. Die zijn op te vragen bij de schoolleiding.