Visie

De gemeente Baarle-Nassau en de regio er omheen is gebaat bij goed opgeleide leerlingen. Op De la Salle leggen we daar een basis voor. Wij willen onderwijs aanbieden in een omgeving waar leerlingen zich thuis voelen; een kleinschalige, veilige en betrokken omgeving. De opleiding is primair gericht op het behalen van een diploma en op een naadloze doorstroom naar een vervolgopleiding.

De leerlingen beschikken over 21st century skills die leiden tot een onderzoekende houding van de leerling. De leerlingen worden tegelijkertijd aangezet tot reflectie en het verzamelen van bewijzen van hun competenties. Zo willen  we de leerlingen laten groeien in hun toekomst.