Schoolplan

Hier vindt u het schoolplan van onderwijsgroep Tessenderlandt voor de beleidsperiode 2015-2019. Deze periode sluit aan bij het strategisch beleidsplan van de SKVOB e.o. In dit schoolplan zult u de concretisering zien van de beleidsdoelen die de SKVOB e.o. heeft geformuleerd in het strategisch beleidsplan.

Het schoolplan is samengevat in een zogenaamde infographic.