Schoolgids

Met de schoolgids willen we een indruk geven van het onderwijs en de verschillende
onderwijsactiviteiten binnen onze school. Daarnaast is het een bundeling van diverse praktische
zaken waar u als ouder (mogelijk) mee te maken krijgt.

Schoolgids 2019-2020 De la Salle.pdf

Lessentabel