Informatie leerjaar 2, 3 of 4

Aanmelding van leerlingen die in het nieuwe schooljaar in klas 2 of hoger op De la Salle willen instromen, vindt plaats via de huidige school van de leerlingen. Deze kan de ouders informeren over de procedure die de scholen in Breda (waar ook De la Salle onder valt) hierover hebben afgesproken.

Als een leerling, die al op een school voor voortgezet onderwijs zit, wil overstappen naar De la Salle noemen we dit zij-instroom. Binnen de zij-instroom heb je tussentijdse en instroom bij aanvang van een nieuw schooljaar. Tussentijdse instroom komt voor als een leerling naar een andere gemeente verhuist. De meeste instroom vindt plaats bij aanvang van een nieuw schooljaar.

Bij  zij-instroom kijkt de toelatingscommissie altijd naar de reden waarom een leerling wilt overstappen. Hiervoor wordt er met de leerling een intakegesprek gevoerd en vraagt de toelatingscommissie altijd informatie op van de huidige school. Tevens wordt er gekeken of er natuurlijk plaats voor de leerling is.

In het tweede en het derde leerjaar kunnen leerlingen onderwijs volgen in:
-vmbo-k/mavo
-havo
-atheneum

In het derde en vierde leerjaar voltooien leerlingen het mavo.

Voor het volgen van de bovenbouw havo-vwo stromen de meeste leerlingen door naar het O.L.V. (Onze Lieve Vrouwelyceum) in Breda waar De la Salle mee samenwerkt.
Voor de bovenbouw kaderberoepsgerichte leerweg stromen de meeste leerlingen door naar Tessenderlandt in Breda.

Aanmelden leerjaar 2 - 3 - 4

Als je wilt aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4 kun je dit aanmeldformulier gebruiken. Zodra wij het formulier hebben ontvangen gaat de toelatingsprocedure van start. Deze procedure houdt in dat we eerst kijken of er plek voor je is. Mocht dit zo zijn dan nodigen we je uit voor een intake-gesprek, vragen we informatie op bij je huidige school en nemen eventueel nog een capaciteitentest af. Zodra wij over alle informatie beschikken nemen wij een beslissing.