Ik zit in groep 8 of klas 6 van het Belgisch onderwijs

 

Op De la Salle kun je je aanmelden voor de volgende niveaus: vmbo kader, mavo, havo of vwo. Je advies van de basisschool bepaalt waar jij je voor aan kunt melden.

Aanmelden brugklas

Groep 8 leerlingen of leerling in klas 6 van het Belgisch onderwijs kunnen zich inschrijven op dinsdag 12 of woensdag 13 maart 2019 tussen 17.00 uur en 20.30 uur. Wij verwachten dat een van je ouders of verzorgers daarbij is. Bij alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda en omstreken gebeurt dat op dezelfde dagen. Als je achternaam begint met de letter A t/m K, word je verwacht op dinsdag 12 maart. Woensdag 13 maart is gereserveerd voor diegenen waarvan de achternaam begint met de letter L t/m Z. 


Wat neem je mee bij je aanmelding? 

- Volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier;

- onderwijskundig rapport met daarop het advies van de basisschool; 

- drempelonderzoek (als je dat hebt gemaakt); 

- kopie geldig identiteitsbewijs of een kopie van een recent afschrift uit de basisregistratie personen. 

Nadat je bent aangemeld, bekijkt de toelatingscommissie of wij je definitief kunnen inschrijven als leerling van De la Salle. Het bericht over het resultaat van de aanmelding versturen wij op 24 mei 2019. 

 

Presentatie voortgezet onderwijs

Presentatie voortgezet onderwijs basisschool leerlingen België