Ik zit in groep 8 of klas 6 van het Belgisch onderwijs

 

Op De la Salle kun je je aanmelden voor de volgende brugklassen: kader/mavo, mavo/havo, havo/vwo. Je advies van de basisschool bepaalt waar jij je voor aan kunt melden. Heb je kader of mavo advies dan kom je in de de kader/mavo brugklas, in de mavo/havo brugklas zitten leerlingen waarvan de basisschool denkt dat er waarschijnlijk havo in zit maar dat een start op mavo beter is en voor de havo/vwo brugklas is een advies havo vereist. 

Aanmelden brugklas

Groep 8 leerlingen of leerling in klas 6 van het Belgisch onderwijs kunnen zich inschrijven op dinsdag 6 of woensdag 7 maart 2018 tussen 17.00 uur en 20.30 uur. Wij verwachten dat een van je ouders of verzorgers daarbij is. Bij alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda en omstreken gebeurt dat op dezelfde dagen. Als je achternaam begint met de letter A t/m K, word je verwacht op dinsdag 6 maart. Woensdag 7 maart is gereserveerd voor diegenen waarvan de achternaam begint met de letter L t/m Z. 


Wat neem je mee bij je aanmelding? 

- Volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier;

- onderwijskundig rapport met daarop het advies van de basisschool; 

- drempelonderzoek (als je dat hebt gemaakt); 

- kopie geldig identiteitsbewijs of een kopie van een recent afschrift uit de basisregistratie personen. 

Nadat je bent aangemeld, bekijkt de toelatingscommissie of wij je definitief kunnen inschrijven als leerling van De la Salle. Het bericht over het resultaat van de aanmelding versturen wij op 25 mei 2018. 

 

Presentatie voortgezet onderwijs

Presentatie voortgezet onderwijs basisschool leerlingen België