Ik zit in groep 8 of klas 6 van het Belgisch onderwijs

Meeloopmiddag leerlingen groep 8 / klas 6

Woensdagmiddag 10 februari 2021

Wil je De la Salle in bedrijf meemaken? Dat kan! Op woensdagmiddag 10 februari organiseren wij speciale workshops voor groep 8 (NL) en klas 6 (B). Dat doen we zodat jij een goed idee krijgt hoe wij op school werken. Geef je op via het mailadres: info@delasalle.nl.

Je kunt de volgende tekst gebruiken: 'Ja, ik kom graag naar de workshopmiddag'. Zet je naam erbij en de naam van de basisschool waar je op zit.

Aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief Plein? Dat kan door een mailtje te sturen naar: info@Tessenderlandt.nl (Ik wil graag Plein ontvangen).
Plein verschijnt 2 x per jaar, in december en in juli.

 

Op De la Salle kun je je aanmelden voor de volgende niveaus: vmbo kader, mavo, havo of vwo. Je advies van de basisschool bepaalt waar jij je voor aan kunt melden.

Aanmelden brugklas

Groep 8 leerlingen of leerling in klas 6 van het Belgisch onderwijs kunnen zich inschrijven op dinsdag 9 of woensdag 10 maart 2021 tussen 17.00 uur en 20.30 uur. Wij verwachten dat een van je ouders of verzorgers daarbij is. Bij alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda en omstreken gebeurt dat op dezelfde dagen. Als je achternaam begint met de letter A t/m K, word je verwacht op dinsdag 9 maart. Woensdag 10 maart is gereserveerd voor diegenen waarvan de achternaam begint met de letter L t/m Z. 


Wat neem je mee bij je aanmelding? 

- Volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier;

- onderwijskundig rapport met daarop het advies van de basisschool; 

- drempelonderzoek (als je dat hebt gemaakt); 

- kopie geldig identiteitsbewijs of een kopie van een recent afschrift uit de basisregistratie personen. 

Nadat je bent aangemeld, bekijkt de toelatingscommissie of wij je definitief kunnen inschrijven als leerling van De la Salle. Het bericht over het resultaat van de aanmelding versturen wij op 26 mei 2021. 

 

Presentatie voortgezet onderwijs

Presentatie voortgezet onderwijs basisschool leerlingen België