Ziekmelden en verlof

Ziekmeldingen kunnen telefonisch door worden gegeven vanaf  8:00 uur tot uiterlijk 8:45 uur. Afspraken voor bezoek aan ortho, (tand)arts, specialist, fysio e.d. kunnen door worden gegeven d.m.v. het tonen van de afsprakenkaart bij de conciërgebalie of telefonisch. Terugkeer- en betermeldingen: Altijd voor aanvang van de 1ste les/ eerstvolgende les melden bij de conciërgebalie. Vermeldt u aub ook de klas en coach of mentor van uw kind.

Blessuremeldingen (en daardoor niet kunnen deelnemen aan de lessen L.O. doorgeven via dit formulier).

Aanvragen voor (bijzonder)-verlof via dit formulier.