Examens en toetsen

Toetsprotocol

Het toetsprotocol van de onderwijsgroep Tessenderlandt bevat regels en richtlijnen voor de wijze van toetsen en de kwaliteit van toetsen.

Examenregelement

Voor leerlingen in de bovenbouw geldt het examenreglement 2018-2019.

Programma van Toetsing en Afsluiting

Voor ieder leerjaar en leerweg in de bovenbouw is er een PTA. In de onderstaande documenten staan de PTA's per vak. Dit is een naslaggedeelte waarin waarin staat welke leerstof de leerlingen moet kennen.

Mavo 3

Mavo 4

Exameninformatie

Examenkalender 2019.pdf