Ouderraad

Alle ouders/verzorgers zijn automatisch lid van de ouderraad. Zij worden vertegenwoordigd door het bestuur van de ouderraad.
Het bestuur van de ouderraad bestaat uit maximaal twaalf leden en fungeert als klankbord van de ouders en verzorgers voor de schoolleiding. Ze doen dat op verschillende manieren zoals vergaderingen, thema-ouderavonden en activiteiten.