Ondersteuning

Huiswerkbegeleiding

Meer info volgt, start na de herfstvakantie van maandag t/m donderdag.

Ondersteuningsplan

Klik hier voor het ondersteuningsplan.
Klik hier voor het ondersteuningsprofiel van De la Salle.

Pestprotocol

Klik hier voor het anti pestbeleid van de onderwijsgroep Tessenderlandt.
Klik hier voor het anti pestprogramma van De la Salle

Protocol Dyslexie VO

Klik hier voor het protocol dyslexie

Vertrouwenspersoon
De la Salle heeft twee vertrouwenspersonen. Dat zijn mevrouw D. Langman en de heer T. Kock. Leerlingen en ouders kunnen zich tot een vertrouwenspersoon wenden als er sprake is van ernstige persoonlijke problemen die direct of indirect te maken hebben met de school. Hierbij kan gedacht worden aan seksuele intimidatie, pesten e.d.

De vertrouwenspersoon handelt volgens een reglement en bepaalde procedures. Die zijn op te vragen bij de schoolleiding.