Ondersteuning

Huiswerkbegeleiding

Het is mogelijk om op de maandag en/of de woensdag op school huiswerk te maken onder begeleiding van een docent. Het doel van huiswerkbegeleiding is dat de deelnemers leren het huiswerk op regelmatige en doelmatige basis te maken. Klik hier voor meer informatie over de huiswerkbegeleiding. Als u uw zoon of dochter op wilt geven voor de huiswerkbegeleiding kunt u gebruiken maken van dit formulier.

Ondersteuningsplan

Klik hier voor het ondersteuningsplan.
Klik hier voor het ondersteuningsprofiel van De la Salle.

Pestprotocol

Klik hier voor het anti pestbeleid van de onderwijsgroep Tessenderlandt.
Klik hier voor het anti pestprogramma van De la Salle

Protocol Dyslexie VO

Klik hier voor het protocol dyslexie

Vertrouwenspersoon
De la Salle heeft twee vertrouwenspersonen. Dat zijn mevrouw D. Langman en de heer R. Jansen. Leerlingen en ouders kunnen zich tot een vertrouwenspersoon wenden als er sprake is van ernstige persoonlijke problemen die direct of indirect te maken hebben met de school. Hierbij kan gedacht worden aan seksuele intimidatie, pesten e.d.

De vertrouwenspersoon handelt volgens een reglement en bepaalde procedures. Die zijn op te vragen bij de schoolleiding.