Alle leerlingen op de beste plek

Sinds augustus 2014 heeft de Onderwijsgroep Tessenderlandt een Expertisecentrum. Dit Expertisecentrum werkt voor de locaties van de Onderwijsgroep Tessenderlandt en de scholen van de SKVOB.
Daarnaast kunnen andere (onderwijs)organisaties een beroep doen op het Expertisecentrum Breda.


In het licht van Passend Onderwijs wil het Expertisecentrum een extra ondersteuning bieden aan de scholen. In eerste instantie richten we ons op het testen en toetsen van de PO en de VO leerling waar zorgen of specifieke vragen over zijn. Daarnaast bieden we ondersteuning aan individuele leerlingen of groepen leerlingen. Bovendien kunnen we doelmatig worden ingezet bij toelatingen of verplaatsingen van leerlingen intern of extern.


Het Expertisecentrum is geen fysieke locatie maar een netwerk van specialisten op het gebied van leerlingenzorg en begeleiding.


Een flexibele kennisdeling tussen de verschillende onderwijslocaties vindt plaats op het gebied van orthopedagogisch en didactisch terrein. Op deze manier kan voorkomen worden dat jongeren tussen wal en schip vallen. Jongeren kunnen dan beter op een verantwoorde manier worden begeleid binnen het reguliere onderwijs.


De diensten van het Expertisecentrum kunnen een aanvulling zijn op die van de ambulante begeleiding die wordt aangeboden aan de vo scholen.

Het is ons een genoegen om met u van gedachten te wisselen en uw vragen te kunnen beantwoorden en te laten uitvoeren.


Neem gerust contact met ons op.


Expertisecentrum Breda
Hetty Pellenaars, directeur
Van Riebeecklaan 2
4818 EB  Breda
076-5219352
06-53577162