Activiteiten en onderzoeken

Het Expertisecentrum richt zijn activiteiten vooral op:

1. Onderzoek (bij toelating, verplaatsing, bij vragen of onzekerheden over de leerlingen).

2. Diagnose en advies voor leerling uit PO en VO.

3. Onderzoek en ondersteuning bij individuele leerlingen met problemen of in klassensituaties.

4. Onderhouden van een netwerk van specialisten.

5. Beheer toets- en materialenbank.

6. Het opzetten van hulpprogramma’s in de school. (bijvoorbeeld leerling-coaches)

 

Concreet kan het Expertisecentrum de volgende onderzoeken verrichten:

· Individuele onderzoeken ( intelligentie onderzoeken, persoonlijkheidsonderzoeken,  dyslexie, dyscalculie)

· Groepsonderzoeken (b.v. NIO)

· Dyslexiescreening eerste klassen van het VO

· Drempelonderzoek in de groepen 8 van het basisonderwijs

· Onderzoek t.b.v. bijvoorbeeld thuiszitters

· Beroepskeuzeonderzoeken

· Profielkeuzeonderzoeken

. Sociogram van klas