Ziekmelden en verlof aanvragen

Ziek- en beter melden
Als een leerling ziek is dienen ouders/verzorgers dit 's morgens vóór 08.15 uur telefonisch door te geven aan de receptie op Christoffel én op de locatie waar de leerling het eerste uur les heeft. Als een leerling langere tijd ziek is, dient deze ziekmelding de eerste schooldag van iedere week opnieuw telefonisch gemeld te worden.

Als een leerling hersteld is dienen ouders/verzorgers dit eveneens 's morgens vóór 08.15 uur telefonisch door te geven op Christoffel. Dit is belangrijk voor het juist kunnen registeren in Magister met betrekking tot de aan- of afwezigheid van een leerling!

Verlof aanvragen
Afspraken voor een bezoek aan de orthodontist, (tand)arts, specialist, fysio, e.d. kunnen worden doorgegeven d.m.v. het tonen van de afsprakenkaart bij de administratie of telefonisch.

Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties om kan worden aangevraagd middels dit formulier

Let op! Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan extra verlof worden toegekend. Zie toelichting verlofregeling.


tel. Christoffel Rijnesteinstraat: 076-5612952
tel. Christoffel Heuvelstraat: 076-5219865