Schoolveiligheidsplan

Het schoolveiligheidsplan heeft als doel enerzijds alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van en/of relatie met de school zoveel mogelijk te voorkomen. Anderzijds is het schoolveiligheidsplan bedoeld om daar waar zich incidenten of calamiteiten voordoen, adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie tegen te gaan.

Schoolveiligheidsplan Onderwijsgroep 2018-2019