Schoolregels

Uitgangspunt op Christoffel is dat wij elkaar accepteren, respecteren en vertrouwen. Dat heeft geleid tot de volgende