Ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma moet er af en toe de mogelijkheid zijn om leuke en ontspannende activiteiten voor de leerlingen te organiseren. U kunt hierbij denken aan de introductiedagen, de sportdag, de activiteitendag van de locatie, kerst- en sinterklaasviering, eindejaarsactiviteiten en excursies.

Onderwijs is gratis in Nederland, maar zonder financiële ondersteuning van ouders kunnen deze extra activiteiten helaas niet georganiseerd worden. Het schoolbudget is hiervoor niet toereikend. Daarom is een vrijwillige bijdrage van ouders erg belangrijk voor de school en voor de leerlingen. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage op Christoffel verschilt per leerjaar. De website is onder constructie. Voor vragen kunt u mailen naar info@christoffelbreda.nl. De ouderbijdrage voor 2020-2021 staat m.i.v. 1 oktober 2020 op de website.

Via Stichting Leergeld is het mogelijk om een tegemoetkoming te ontvangen wanneer ouders niet over voldoende financiële middelen beschikken.