Onderwijsaanbod

Leerwegen
Een leerweg is een route die een leerling vanaf het eerste leerjaar volgt naar het examen in het vierde leerjaar.

De drie leerwegen verschillen in:
1. het niveau waarop de leerlingen de leerstof krijgen aangeboden;
2. de tijd die wordt besteed aan praktijkvorming en aan theorie;
3. het niveau waarop de leerling in het vervolgonderwijs instroomt.

Als VMBO-school biedt Christoffel vier verschillende leerwegen:
• mavo
• kaderberoepsgerichte leerweg
• basisberoepsgerichte leerweg
• duale leerroute

De mavo en de kader- en basisberoepsgerichte leerweg zijn aparte onderwijsniveaus binnen het VMBO. Alle drie leiden ze op voor een VMBO-diploma.
De duale leerroute is een specifieke leerroute naar een MBO-diploma.

Onderbouw
In de eerste twee leerjaren, de onderbouw, werk je aan de kerndoelen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen moeten weten en kunnen om later in de maatschappij goed te kunnen functioneren, als persoon, als burger en als werknemer.
In de onderbouw is er naast de leerstof ook veel aandacht voor het aanleren van competenties, bijvoorbeeld het leren plannen en organiseren van je schoolwerk en leren samenwerken.
Daarnaast volg je een blok van 6-8 weken aan een creatief vak als multimedia, handvaardigheid, muziek, dans en drama.

Aan het einde van de tweede klas kijken we samen of je de ondersteuning van Christoffel nog nodig hebt of uit kan stromen naar een ander voortgezet onderwijs, zoals Tessenderlandt.

Bovenbouw
Het derde en vierde leerjaar, de bovenbouw, zijn examenjaren. In de bovenbouw kies je een profiel dat bij je interesses en capaciteiten past. Leerlingen van de mavo volgen hun theorievakken volledig op Christoffel. Leerlingen van de kader- en basisberoepsgerichte leerweg volgen de beroepsgerichte vakken op Tessenderlandt. De beroepsvoorbereidende stage is een onderdeel van het onderwijsprogramma in de bovenbouw.

Duale leerroute
De duale leerroute is een specifieke leerroute naar een MBO-diploma. Leerlingen die deze route volgen, zitten niet alleen bij ons op school, maar krijgen ook les in een beroepsopleiding en in een leerbedrijf. Christoffel werkt in deze combinatie samen met opleidingen van het mbo.

Profielen
Meer informatie over onderstaande profielen vindt u op de website van Tessenderlandt.
• Mavo
   - Economie
   - Techniek
   - Zorg en welzijn
   - Landbouw
• Kaderberoepsgerichte leerweg (in samenwerking met Tessenderlandt)
   - Bouwen, wonen en interieur
   - Produceren, installeren en energie
   - Mobiliteit en transport
   - Horeca, bakkerij en recreatie
   - Economie en ondernemen
   - Zorg en welzijn, met uitstroomrichtingen Verzorging en Uiterlijke verzorging
• Basisberoepsgerichte leerweg (in samenwerking met Tessenderlandt)
   - Bouwen, wonen en interieur
   - Produceren, installeren en energie
   - Mobiliteit en transport
   - Horeca, bakkerij en recreatie
   - Economie en ondernemen
   - Zorg en welzijn, met uitstroomrichtingen Verzorging en Uiterlijke verzorging
• Duale leerroute (in samenwerking met ROC’s in Breda)
   - Entree-opleiding mbo in alle richtingen