Informatiedagen / Open Dag

Wil je weten en ervaren wat Christoffel biedt? Er zijn verschillende momenten waarop dat kan:

Informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers
Voor leerlingen die komend schooljaar (2019-2020) de overstap maken naar het voortgezet onderwijs organiseren we informatiemiddagen. Je krijgt dan informatie over de dagelijkse gang van zaken op Christoffel. Ook krijg je een rondleiding zodat je rustig een goed beeld van de school krijgt.

Je bent samen met je ouders welkom op woensdagmiddag 12 december of 23 januari.
Je kunt je voor één van de informatiemiddagen opgeven door te bellen (076-5612952) of te mailen naar aanmelding@christoffelbreda.nl, graag onder vermelding van naam leerling, uw telefoonnummer en de naam van de basisschool.

Christoffel is ook te vinden op de centrale voorlichting op het Florijn College op 15 en 16 januari 2019.

De jaarlijkse open dag vindt dit schooljaar plaats op zaterdag 9 februari 2019. Je bent van harte welkom!

Informatie voor leerkrachten en begeleiders
Bent u leerkracht of begeleider van een leerling uit groep 7/8 en heeft u vragen over de aanmeldprocedure of de begeleiding die we kunnen bieden? 

U bent van harte welkom op onze voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 10 oktober. Je kunt je hiervoor opgeven door te bellen (076-5612952) of te mailen naar aanmelding@christoffelbreda.nl, graag onder vermelding van naam, telefoonnummer en de naam van de basisschool.

Ook zijn we op donderdag 8 november te vinden bij de informatieavond van Scholengemeenschap Breda op het Mencia en op 14 november bij de ontmoetingsbijeenkomst po-vo.