Informatiedagen / Open Dag

Wil je weten en ervaren wat Christoffel biedt? Er zijn verschillende momenten waarop dat kan:

Informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers
Voor leerlingen die komend schooljaar (2020-2021) de overstap maken naar het voortgezet onderwijs organiseren we informatiemiddagen. Je krijgt dan informatie over de dagelijkse gang van zaken op Christoffel. Ook krijg je een rondleiding zodat je rustig een goed beeld van de school krijgt. De data van deze middagen komen zo spoedig mogelijk op deze pagina te staan.

De jaarlijkse open dag vindt dit schooljaar plaats op zaterdag 1 februari 2020. Je bent van harte welkom! 

Informatie voor leerkrachten en begeleiders
Bent u leerkracht of begeleider van een leerling uit groep 7/8 en heeft u vragen over de aanmeldprocedure of de begeleiding die we kunnen bieden? Binnenkort komen op deze pagina de data van deze informatiebijeenkomsten voor collega's uit PO te staan. Voor overleg kunt u contact opnemen door te bellen (076-5612952) of te mailen naar aanmelding@christoffelbreda.nl, graag onder vermelding van naam, telefoonnummer, naam van de basisschool en uw vraag.