Informatiedagen / Open Dag

Wil je weten en ervaren wat Christoffel biedt? Er zijn verschillende momenten waarop dat kan:

Christoffel is te vinden op de centrale voorlichting op het Florijn College op 16 en 17 januari 2018.

De informatiemiddagen voor jou en je ouders zijn op  woensdag 7 februari 2018 om 15.30 uur.

Je kunt je voor één van de informatiemiddagen opgeven door te bellen (076-5612952) of te mailen naar aanmelding@christoffelbreda.nl. Graag onder vermelding van naam leerling, uw telefoonnummer en de naam van de basisschool.

De informatiemiddagen zijn uitsluitend bedoeld voor leerlingen die komend schooljaar (2018-2019) de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. 

De jaarlijkse open dag vindt dit schooljaar plaats op zaterdag 27 januari 2018. De deuren staan dan wijd open voor ouders van huidige en toekomstige leerlingen, voor buurtbewoners, collega's van andere scholen en andere geïnteresseerden. U bent van harte welkom!