Aanmelden

Als ouder kunt u uw kind gedurende het hele schooljaar op Christoffel aanmelden. We hebben dus geen vaste aanmelddata. 

Christoffel is een vmbo met extra ondersteuning. Om goed in beeld te hebben hoe we alle leerlingen meteen vanaf de start goed te kunnen ondersteunen, hebben we een uitgebreidere aanmeldingsprocedure. Het is van belang dat een leerling de juiste zorg op de beste plek krijgt. Welke extra ondersteuning is voor een leerling nodig? Samen met u kijken wij of we dit kunnen bieden. Meer informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u hier.

Als een leerling die al op een school voor voortgezet onderwijs zit, wil overstappen naar Christoffel, noemen we dit zij-instroom. Bij zij-instroom kijkt de toelatingscommissie altijd naar de reden waarom een leerling wil overstappen. Hiervoor wordt er met de leerling en ouders een intakegesprek gevoerd en vraagt de toelatingscommissie altijd informatie op van de huidige school. Ook wordt er gekeken of er een passende plaats voor de leerling is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie. Dit kan telefonisch via 076-5612952 of door te mailen naar aanmelding@christoffelbreda.nl. Vermeld in deze mail uw naam, telefoonnummer en het advies van de basisschool en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Denkt u dat Christoffel de juiste school voor uw zoon of dochter uit groep 8 is? U kunt uw zoon/dochter aanmelden door het intakeformulier  in te vullen. U kunt het getekende aanmeldformulier scannen en mailen naar aanmelding@christoffelbreda.nl of versturen naar

Christoffel
T.a.v. administratie
Rijnesteinstraat 1
4834LB Breda

Na ontvangst van het formulier wordt u gebeld en uitgenodigd voor een gesprek bij een van onze collega’s.


Heeft u uw kind aangemeld op Christoffel? De toelatingsprocedure loopt ook nu in aangepaste vorm gewoon door. Met ieder van u wordt, zo snel als mogelijk, contact opgenomen.