Ouderraad

De meest belangrijke taak van onze ouderraad en de school is het bevorderen van de samenwerking en communicatie tussen ouders, directie en personeel. De schoolleiding, de mentoren en het docententeam evenals de ouderraad vinden het immers van groot belang dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school van hun kind.

Onze ouderraad overlegt met directie en docententeam over onderwerpen die belangrijk zijn voor leerlingen, hun ouders/verzorgers en de school: veiligheid, schoolregels, waarden & normen, communicatie, lesrooster en lesuitval, schoolresultaten, onderwijsontwikkeling, schoolgeld, etc. Verder ondersteunt de ouderraad het schoolteam bij activiteiten -waarbij te denken valt aan de open dag, schoolfeesten en oudercontactavonden- en stelt zich hierbij ten doel vooral betrokkenheid te stimuleren van alle andere ouders. Tenslotte maken vele handen licht werk, en is het altijd prettig elkaar gaandeweg beter te leren kennen.
De ouderraad streeft er naar om jaarlijks een thema-avond te organiseren waarvoor een deskundige spreker kan worden uitgenodigd. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom. Houd hiervoor a.u.b. de nieuwsbrief en de website van de school in de gaten.

De ouderraad vergadert eenmaal per 6 à 8 weken. Er vindt -indien nodig- tussentijds contact plaats met elkaar en/of de school. Per leerjaar streven wij naar de actieve deelname van liefst twee ouders, om onze vergaderingen effectief en representatief te laten verlopen.

De ouderraad nodigt ouders/verzorgers die geen lid willen worden van de ouderraad, maar wel bereid zijn hand- en spandiensten te verlenen, van harte uit zich aan te melden.

De website
Op de website van onze school vindt u onder andere de jaarplanning en overige informatie.

Contact
Als u een vraag, zinvolle suggestie en/of -opmerking heeft voor de ouderraad, zien wij die met belangstelling tegemoet. Ook als u zich zou willen aanmelden als lid van onze ouderraad of eens graag vrijblijvend een van onze vergaderingen zou willen bijwonen, bent u welkom!
Contact opnemen met de ouderraad kan via de mail (ouderraad@christoffelbreda.nl) of telefonisch (076-5612952).

De leden van de ouderraad
Lisette Janssen, moeder van Jari
Liane Selbach, moeder van Neeltje
Daphne de Munck, moeder van Wessel
Helmus Bastiaansen, vader van Larissa
Mariet Neeteson, moeder van Nick