Nieuws

Update Corona 15 maart

Beste leerling en ouder/verzorger van Onderwijsgroep Tessenderlandt,

In de persconferentie van zondag 15 maart 2020 heeft de overheid een aantal maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Voor dit moment is vooral van belang om aan te geven wat deze maatregelen betekenen voor het onderwijs van de komende weken.

De school is vanaf maandag 16 maart 2020 tot maandag 6 april gesloten voor leerlingen.

Op deze regel bestaat een uitzondering. Leerlingen van ouders met vitale/essentiële beroepen (zoals aangegeven door de overheid) kunnen wel naar school komen. Zij worden opgevangen en kunnen aan bepaalde opdrachten werken. Er worden geen gewone lessen verzorgd.

Met de docenten wordt aanstaande maandag bekeken op welke manier er toch een vorm van onderwijs geboden kan worden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan digitale opdrachten die thuis uitgewerkt kunnen worden.

Voor de leerlingen van het derde en vierde leerjaar wordt bekeken wat het effect is op het PTA en examen. Vanuit het ministerie van Onderwijs volgen nadere instructies hoe om te gaan met de schoolexamens en centrale examens voor leerjaar vier.

De komende dagen zal meer informatie volgen over de verschillende maatregelen en wat die betekenen voor de voortgang van het onderwijs. Het vriendelijke verzoek om mail en Magister goed in de gaten te houden.

Wij hopen u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er echter nog vragen zijn, neem dan contact op via het mailadres van de school.

Tessenderlandt:               info@tessenderlandt.nl

Christoffel:                        info@christoffelbreda.nl

De la Salle:                        info@delasalle.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Johan Baselmans, algemeen directeur