Leerlingenraad

Als je op school zit is het vaak leuk om meer te doen dan alleen maar lessen volgen.

De leerlingenraad houdt zich bezig met het regelen en mee organiseren van activiteiten in het belang van alle leerlingen en de sfeer op school. Wat wordt gevraagd van een lid? - vergaderen met alle leden - oren en ogen open houden in school - meedenken en meepraten - meehelpen met het organiseren van activiteiten.

De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar om ideeën uit te wisselen over allerlei onderwerpen die met de school te maken hebben. Bij die onderwerpen kun je natuurlijk van alles bedenken.