Decanaat/LOB

De decaan begeleidt leerlingen bij verschillende keuzemomenten tijdens hun studie op Christoffel. Hij voert gesprekken met leerlingen over hun wensen en ambities. Zo ontwikkelen ze een beeld van zichzelf en van hun studie- en beroepsmogelijkheden.

Ook houdt de decaan zich bezig met de organisatie, coördinatie en evaluatie van de keuzebegeleiding. Daartoe nodigt hij bijvoorbeeld voorlichters, studenten en ouders op school uit om iets te komen vertellen over hun werk of opleiding.
Verder organiseert de decaan ouderavonden waarop hij voorlichting geeft over de profielkeuze en studie- en beroepskeuzemogelijkheden van de leerlingen.

Leerlingen kunnen altijd bij de decanen binnen lopen. Voor een uitgebreid gesprek is het wel verstandig om van tevoren een afspraak te maken.

De decaan van de onderbouw (klassen 1 en 2): Piet van Bers (pvbers@christoffelbreda.nl)
De decaan van de bovenbouw (klassen 3 en 4): Maarten Drent (mdrent@christoffelbreda.nl)

Belangrijke link:
yubu