Trainingen

· Faalangst (regulier en voor specifieke doelgroepen)

· SoVa training (regulier en voor specifieke doelgroepen)

· Examenvreestraining

· Rots & water (regulier en speciaal voor kinderen met specifieke problematiek)

· Creatieve therapie (individueel of in kleine groepjes)

· Focussen

. Didactische ondersteuning/ remediale zorg klassikaal of individueel

· Hulp en ondersteuning op basis van NLP